บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
August 21, 2018
ฝังรากฟันเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กำหนดตำแหน่งแม่นยำ ลดอันตรายและอัตราการบาดเจ็บ
รากฟันเทียมด้วยระบบคอม “การฝังรากฟันเทียม” เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป เป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการใช้งานใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากกว่าการบูรณะโดยฟันเทียมชนิดอื่น แต่อย่างไรก็ตาม การฝังรากฟันเทียมนั้น จำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพื่อฝังส่วนรากเทียมลงไปในกระดูกเพื่อทดแทนรากฟันที่สูญเสียไป
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language