บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
April 1, 2018
“ฟันผิดรูป” ปัญหาที่ต้องแก้ไข เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี
“ฟันผิดรูป” หรือ “ฟันผิดปกติ” นอกจากจะส่งผลต่อบุคลิกภาพแล้ว ยังสร้างความยากลำบากในการดูแลช่องปาก ที่มักก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language