นวัตกรรมผ่าตัดมดลูกปราศจากแผล เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว
นพ.กิตติ ตู้จินดา สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลเวชธานีอธิบายว่าปัจจุบันนี้การผ่าตัดมดลูกมี 4 วิธี
11