บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
March 11, 2016
นวัตกรรมใหม่ “เลเซอร์เพื่อการอุดฟัน”
การมาอุดฟันในคราวต่อไปเปลี่ยนไป เนื่องจากสามารถกรอฟันเพื่อการอุดฟันได้โดย เครื่องเลเซอร์ทางทันตกรรมหรือเออร์เบี่ยมแยคเลเซอร์ (Er-Yag Laser)
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language