บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
September 3, 2018
คลื่นไฟฟ้าบอกอาการชา
ชามือ-ชาเท้า เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่หากเป็นบ่อย ๆ และทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจเป็นเพราะความผิดปกติของปลายประสาท ที่อาจนำไปสู่โรคอัมพฤกษ์-อัมพาตได้ เราสามารถรู้ทันอาการชา ได้ด้วยการตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrodiagnosis) ซึ่งประกอบด้วย
September 21, 2016
รู้เท่าทันโรคลมชักภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม
อาการชักและโรคลมชัก ( Seizure and Epilepsy) เกิดจากความผิดปกติในการปล่อยกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สมอง และการนำกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ ส่งผลให้สมองส่วนนั้น ๆ และสมองส่วนใกล้เคียงถูกกระตุ้น
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language