เด็กชอบกระพริบตาถี่ๆ อาจเป็นสัญญาณเตือนโรคติกส์
เคยสังเกตไหมว่า เด็กบางคนชอบกระพริบตาถี่ ๆ ยักคิ้ว หรือส่งเสียงแปลก ๆ พฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของ โรคติกส์ โรคทางระบบประสาทชนิดเคลื่อนไหวผิดปกติ ส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็ก

“ภาวะสมองพิการ” ภัยเงียบของเด็กเล็ก
ภาวะสมองพิการ หรือ Cerebral Palsy  เกิดจากสมองที่ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆ ในช่วงเด็กทารกหรือเด็กเล็ก ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ล่าช้าโดยเฉพาะ ด้านกล้ามเนื้อ กระทบต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

เกร็ง กระตุกเหม่อลอย สัญญาณอันตรายโรคลมชักในเด็ก
โรคลมชัก เป็นโรคทางระบบประสาทในเด็กที่พบบ่อย ซึ่งเกิดจากการทำงานที่ปกติของสมอง โดยเด็กจะมีอาการเกร็ง กระตุก เหม่อลอย อาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็ได้ หากไม่รีบรักษาจะส่งกระทบต่อพัฒนาการของเด็กทำให้ล่าช้า ถดถอย อีกทั้งยังส่งผลต่อการเข้าสังคม และการเรียน
33