วัคซีนสำคัญที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องใส่ใจ
การฝากครรภ์และตรวจครรภ์อย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่นเดียวกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณแม่และทารกในครรภ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อตั้งแต่ในครรภ์และขณะคลอด โดยวัคซีนที่สำคัญและจำเป็นได้แก่

คนท้องกินเจอย่างไร ให้ดีต่อลูกน้อย
อีกไม่กี่วันจะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจแล้ว หลายคนอาจจะเริ่มเตรียมวัตุดิบหรือจัดหาเมนูอาหารสำหรับการกินเจตลอด 9 วัน แต่ในกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการกินเจมากขึ้น เพราะเมนูอาหารบางประเภท อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้
22