บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
มีก้อนเนื้อที่คอเกิดจากอะไร
ก้อนเนื้องอกจากความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด มักพบในกลุ่มเด็กมากกว่าผู้สูงอายุ โดยอาจพบได้ตั้งแต่แรกคลอด ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นก้อนซึ่งเกิดจากความผิดปกติของระบบหลอดเลือดหรือระบบท่อนำ้เหลือง และก้อนที่เกิดจากระบบอื่นๆ
ลิ้นเป็นแผล อาจเป็นสัญญาณเตือนโรคมะเร็งลิ้น
“ลิ้น” เป็นอวัยวะสำคัญในการรับรสชาติ การรับประทานอาหารและการพูด และเป็นอวัยวะที่สามารถเกิดมะเร็งได้เหมือนกับอวัยวะอื่น ๆ หรือที่เรียกว่า “มะเร็งลิ้น”
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language