บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
March 26, 2021
8 สัญญาณโรคลิ้นหัวใจ
ทำหน้าที่เป็นประตูกั้นระหว่างห้องหัวใจทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนเลือดให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ หากลิ้นหัวใจมีความผิดปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยโรคลิ้นหัวใจแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
March 24, 2021
โรคลิ้นหัวใจ
ลิ้นหัวใจ ทำหน้าที่เป็นประตูกั้นระหว่างห้องหัวใจทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนเลือดให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ หากลิ้นหัวใจมีความผิดปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดและนำไปสู่การเสียชีวิตได้
April 9, 2020
ลิ้นหัวใจรั่ว Mitral Valve ซ่อมหรือเปลี่ยนดีกว่ากัน
ซ่อมลิ้นหัวใจ ใช้ลิ้นหัวใจเดิมของตัวเอง ไม่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิต ผู้หญิงสามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติ อายุการใช้งานยืนยาว เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ใช้ลิ้นหัวใจเทียมจากโลหะหรือลิ้นหัวใจสัตว์ เช่น หมู วัว ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิต ผู้หญิงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ อายุการใช้งานลิ้นหัวใจเทียมประมาณ 10-15 ปี
March 16, 2020
40+ พึงระวัง ลิ้นหัวใจเสื่อม
ลิ้นหัวใจเสื่อม สภาพตามวัย มักพบในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพทำให้ลิ้นหัวใจผิดรูป เปิด-ปิดไม่สนิท เกิดอาการลิ้นหัวใจรั่วได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลง ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น และอาจมีอาการที่ตามมา
February 16, 2020
ผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจรั่วผลข้างเคียงน้อยกว่าผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่าโรคลิ้นหัวใจรั่ว คือภาวะที่ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท ขาดหรือมีรูรั่ว ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลง เช่น จากเคยสูบฉีดเลือดไหลเวียนได้ 5 ลิตร
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language