บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
January 13, 2021
3 ช่องทางรับเชื้อ COVID-19
COVID-19 สามารถติดต่อกันได้ด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย จากการไอ จาม หรือแม้แต่การรับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้น แค่ใส่หน้ากากอนามัยอาจยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันเชื้อโรค แต่ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าของตัวเองด้วย เพราะบนใบหน้าของเราสามารถรับเชื้อ COVID-19 ได้จากช่องทางดังต่อไปนี้
January 4, 2021
8 กลุ่มเสี่ยง ที่อาจมีอาการรุนแรงหากติดโควิด-19
ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ทราบว่าอาการแสดงเกิดขึ้นได้หลากหลาย ผู้ป่วยบางคนอาจไม่แสดงอาการใด ๆ เลย ในขณะที่ผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการหนักมากจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยอาการรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้กับกลุ่มที่เสี่ยง เช่น เด็กเล็ก, คนท้อง, ผู้สูงอายุ กลุ่มความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว มาดูกันว่าคุณหรือคนในครอบครัวมีโรคประจำตัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้หรือไม่
October 26, 2020
สีน้ำมูกบอกความรุนแรงของหวัด
ในช่วงที่ฝนตกบ่อยและอากาศเริ่มเย็นลง ทำให้หลายคนอาจเป็น #หวัด และอาการที่มักจะมากับหวัดคือ #น้ำมูก ซึ่งสีของน้ำมูกนั้นอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงระดับความรุนแรงของโรคหวัดได้
June 24, 2020
งูสวัดอันตรายถึงชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน แต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ (Varicella Zoster Virus: VZV) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคสุกใส โดยหากเชื้อไวรัสกระจายไปทั่วร่างกายจะทำให้เป็นโรคสุกใส แต่ถ้าไวรัสเข้าไปตามเส้นประสาทส่วนปลายจะทำให้เป็นโรคงูสวัด
May 25, 2020
ไข้เลือดออก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนประเทศไทยมักจะพบโรคไข้เลือดออกระบาดมากขึ้น เพราะยุงลายที่เป็นพาหะของโรคมีแหล่งเพาะพันธุ์มากขึ้น แต่ปัจจุบันสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกได้ถึง 4 สายพันธุ์ และยังลดอัตราการป่วยรุนแรงจากไวรัสเดงกีได้ร้อยละ 92.9
May 14, 2020
สูงวัยหายห่วงด้วย วัคซีนปอดอักเสบ
โรค ปอดอักเสบ สามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรค โรคปอดอักเสบเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumoniae สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสละอองฝอยจากการไอหรือการจาม โรคปอดอักเสบสามารถป้องกันด้วยการฉีดนิวโมคอคคัลวัคซีน
April 24, 2020
เชื้อ COVID-19 ในสารคัดหลั่งไหนมากที่สุด ?
COVID-19 น้ำมูก 97.9 % น้ำลาย 88.6 % อุจจาระ 70.8 % ในลำคอ 60 % เลือด 12.3 % น้ำตา 1.1 % ปัสสาวะ ไม่พบเชื้อ อสุจิ ไม่พบเชื้อ น้ำหล่อลื่นในช่องคลอด ไม่พบเชื้อ ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
January 23, 2020
แพทย์แนะวิธีรับมือ COVID-19 สวมหน้ากากอนามัย-ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันได้
แพทย์หญิงญาดา หลุยเจริญ อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลเวชธานี เปิดเผยว่า 2019-nCoV (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นไวรัสในกลุ่มโคโรนาเช่นเดียวกับเมอร์ส (MERS) และซาร์ส (SARS) ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจและมีความรุนแรงของโรคสูง
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language