บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
November 6, 2020
RSV ภัยร้ายใกล้ลูกน้อยคุณ
RSV (Respiratory Syncytial Virus) คือ เป็นไวรัสที่ ทำให้เกิด โรคทางระบบทางเดินหายใจที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคหลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ มักระบาดในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว
February 6, 2020
How to ดูแลลูกน้อย ให้ห่างไกลฝุ่น PM 2.5
เรียกได้ว่าปัญหา ฝุ่น ละออง PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน เป็นวิกฤติสุขภาพอย่างหนึ่งของคนไทย ยิ่งในเด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันน้อยกว่าผู้ใหญ่ การสัมผัสกับ ฝุ่น จะทำให้เกิดอาการเร็วและชัดมากกว่า โดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคประจำตัว เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ พญ. อิศราณี วารีสุนทร กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
February 27, 2019
ความแตกต่าง “ไข้หวัด vs ไข้หวัดใหญ่”
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้น
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language