บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
April 9, 2020
ลิ้นหัวใจรั่ว Mitral Valve ซ่อมหรือเปลี่ยนดีกว่ากัน
ซ่อมลิ้นหัวใจ ใช้ลิ้นหัวใจเดิมของตัวเอง ไม่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิต ผู้หญิงสามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติ อายุการใช้งานยืนยาว เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ใช้ลิ้นหัวใจเทียมจากโลหะหรือลิ้นหัวใจสัตว์ เช่น หมู วัว ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิต ผู้หญิงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ อายุการใช้งานลิ้นหัวใจเทียมประมาณ 10-15 ปี
March 16, 2020
40+ พึงระวัง ลิ้นหัวใจเสื่อม
ลิ้นหัวใจเสื่อม สภาพตามวัย มักพบในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพทำให้ลิ้นหัวใจผิดรูป เปิด-ปิดไม่สนิท เกิดอาการลิ้นหัวใจรั่วได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลง ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น และอาจมีอาการที่ตามมา
February 16, 2020
ลิ้นหัวใจรั่ว ซ่อมได้ไม่ต้องเปลี่ยน
โรค ลิ้นหัวใจรั่ว เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับคนหลายช่วงอายุ ปัจจุบันผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจรั่วสามารถรับการรักษาได้ด้วยการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ ซึ่งให้ผลการรักษาดีและมีผลข้างเคียงน้อยกว่าและผู้ป่วยมีอัตราการมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language