ค้นหาแพทย์

ศ.นพ. ปิยะ รุจกิจยานนท์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2544

 

 

แพทย์ประจำบ้าน

  • สาขากุมารเวชสาสตร์, University of Ottawa, ประเทศแคนาดา, 2548 – 2551

 

 

การศึกษาหลังปริญญา

  • Pediatric Hematology and Oncology, The Hospital for Sick Children, Toronto, ประเทศแคนาดา, 1 กรกฎาคม 2546 – 30 มิถุนายน 2548
  • Pediatric Hematology and oncology, St.Jude Children’s Research Hospital, Tennessee, สหรัฐอเมริกา, สิงหาคม 2551 – มิถุนายน 2554
  • Pediatric Bone Marrow Transplantation and Cellular Therapy, St.Jude Children’s Research Hospital, Tennessee, สหรัฐอเมริกา, กรกฏาคม 2554 – มิถุนายน 2555

 

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551
  • อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • Pediatric Oncology
  • Pediatric Bone Marrow Transplantation

 


เวลาออกตรวจ