ค้นหาแพทย์

พญ. ศศิพิมพ์ จามิกร


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, (The First Class Hornors, Gold Medal), Chiang Mai University, 2005

 

วุฒิบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี พ.ศ. 2554
  • ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2557

 

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์คลินิก
  • ปริญญาโทวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)

 


เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960

November 18, 2016

ลดโรค ลดความอ้วน ด้วยบอลลูนในกระเพาะอาหาร l พญ.ศศิพิมพ์ จามิกร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960

September 28, 2016

ลดน้ำหนักด้วย “บอลลูน” ได้ผลหรือไม่ โดย พญ.ศศิพิมพ์ สัลละพันธ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960

May 17, 2015

มะเร็งตับ โดย พญ.ศศิพิมพ์ สัลละพันธ์