พญ.ศศิพิมพ์ จามิกร

(Last Updated On: February 23, 2018)

พญ. ศศิพิมพ์ จามิกร

พญ. ศศิพิมพ์ จามิกร

Specialty: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

การศึกษา

ปริญญาบัตร

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, (The First Class Hornors, Gold Medal), Chiang Mai University, 2005

วุฒิบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี พ.ศ. 2554
  • ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2557

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์คลินิก
  • ปริญญาโทวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันจันทร์8:00 - 17:00ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร8:00 - 17:00ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ8:00 - 17:00ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี8:00 - 13:00ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์9:00 - 20:00ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

Time

บทความสุขภาพ
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ

ลดโรค ลดอ้วน ด้วยบอลลูนในกระเพาะอาหาร

Vejthani Hospital  เวชธานี