ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960

ลดโรค ลดความอ้วน ด้วยบอลลูนในกระเพาะอาหาร l พญ.ศศิพิมพ์ จามิกร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960

ลดน้ำหนักด้วย “บอลลูน” ได้ผลหรือไม่ โดย พญ.ศศิพิมพ์ สัลละพันธ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960

มะเร็งตับ โดย พญ.ศศิพิมพ์ สัลละพันธ์
33