Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ภัคจิรา นาคเสน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)

พญ. ภัคจิรา นาคเสน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • Rhinology and Allergology
คุณวุฒิ
  • Otolaryngology
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • Doctor of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, 2011
  • Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Phramongkutklao Hospital, 2017
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางการต่อยอดอนุสาขาโรคจมูกและภูมิแพ้, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2018

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language