พญ. ภัคจิรา นาคเสน

(Last Updated On: March 7, 2019)

พญ. ภัคจิรา นาคเสน

พญ. ภัคจิรา นาคเสน

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)

โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)

Education

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันเสาร์8:00 - 13:00คลินิก หู คอ จมูก

Time

Health Articles
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

Video
Vejthani Hospital