ค้นหาแพทย์

พญ. ณัฎลดา ลิโมทัย


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์ระบบประสาท, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

  • แพทย์เฉพาะทางโรคบาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ, มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปี 2010
  • แพทย์เฉพาะทางโรคบาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ, มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ แคนาดา ปี 2012-2013

การศึกษาหลังปริญญา

  • ดูงานต่อเนื่องเรื่องการผ่าตัดสมองส่วนลึกในผู้ชายโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ ที่มหาวิทยาลัยลุซเบิร์ก, เยอรมัน ปี 2012

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมประสาทวิทยา

เวลาออกตรวจ