แพ็กเกจและโปรโมชัน

ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ กับบัตรเครดิต ttb

Share:

ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ

เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ และทางออนไลน์ 

(การชำระเงินผ่านช่องทาง e-wallet ไม่เข้าร่วมรายการ)

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,200 บาท 

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน
10,000 – 44,999 บาท150 บาท
45,000 – 79,999 บาท700 บาท
80,000 – 149,999 บาท1,350 บาท
150,000 บาทขึ้นไป2,400 บาท

หมายเหตุ:  จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,200 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย 

(รวมทุกโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch 

หรือส่ง SMS พิมพ์ HPB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย  ส่งมาที่ 4806026 

(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ

บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

พิเศษ 2 : แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน 

สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม 

ประเภทบัตรเครดิตรับเครดิตเงินคืน
บัตร ttb reserve infinite12% (ทุก 1,000 คะแนน = 120 บาท)
บัตร ttb reserve signature
บัตรเครดิต ttb (ทีเอ็มบี และธนชาต) + บัตร ttb Global House ประเภทที่มีคะแนน10% (ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท)

หมายเหตุ: มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป และจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 300,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ)

ลงทะเบียนทุกหน้าบัตร   

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนทุกครั้งที่ทำรายการ

พิมพ์ HBRP ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก (ทุก 1,000 คะแนนแต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย) เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026  (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท 
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรแบบชำระเต็มจำนวน ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ และทางออนไลน์ (การชำระเงินผ่านช่องทาง e-wallet ไม่เข้าร่วมรายการ) ระหว่างวันที่ วันที่ 15 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,200 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ) โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากทุกยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวน ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ และทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ วันที่ 15 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67 โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน; 
 • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)  
 • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)  

โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก  / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ) ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น

 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch 
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร 
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อ โรงพยาบาล ผู้ให้บริการโดยตรง 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 •  ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% – 16% ต่อปี

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro