พญ. กฤติกา ศิริธานันท์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. กฤติกา ศิริธานันท์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. กฤติกา ศิริธานันท์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • สาขาประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตร
  • Fellowship of clinical neurophysiology and epilepsy, University hospital, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA
  • Certification of clinical neurophysiology, EEG and epilepsy, Cleveland clinic, Ohio, USA
  • Asia pacific dementia education initiative course at National Ageing Research Institute and Austin Health, Melbourne, Australia

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ประสาทวิทยา
  • โรคลมชัก และการอ่านคลื่นไฟฟ้าสมอง

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language