ค้นหาแพทย์

นพ. เอกพล ลาภอำนวยผล


Departments

กลุ่มสาขา

Education & Training

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chulalongkorn, Bangkok, Thailand, 2007
  • Fellowship in Spine surgery, Center of excellence in Orthopeadics, Lerdsin General Hospital, 2013
  • Diploma Thai board of Orthopaedics Surgery

Professional Expertise

  • Orthopedic Trauma
  • Spine surgery
  • Minimally invasive spine surgery

 


เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

January 17, 2018

ผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป โดย นพ.เอกพล ลาภอำนวยผล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

October 26, 2016

ปวดหลังร้าวลงขา ระวังหมอนรองกระดูกเคลื่อน โดย นพ. เอกพล ลาภอำนวยผล