ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ


Departments

กลุ่มสาขา

Educations

2022

 • Master of Science (Digital Business Transformation), Thammasat University, Thailand

2017

 • Cardiac Electrophysiology, Pharmongkutklao Hospital, Thailand

2016

 • Cardiology, Pharmongkutklao Hospital, Thailand

2014

 • Internal Medicine, Pharmongkutklao Hospital, Thailand

วุฒิบัตร

2023

 • Advanced Cardiac Electrophysiology, Kyorin University Hospital, Japan

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • Cardiac Electrophysiology

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • Cardiac Electrophysiology

Conditions Treated (Disease)

 • Arrhythmia
 • Atrial fibrillation
 • Electrophysiological study & Radiofrequency ablation
 • Pacemaker

รางวัลและผลงาน

2017

 • Runner-up in the Young Investigator Award of The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ + เข้าอบรมสัมมนาต่างๆ

2022

 • Amplitude of S wave in Lead V1: a New Predictor of AF Recurrence after Cardioversion in 15th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session. 20th November 2022.
 • Oral Presentation – Syncope and Sudden Cardiac Death in 15th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session. 20th November 2022.

2019

 • Junior EP Session – Difficult CIEDs Case in 12th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session. 26th October 2019.
 • Junior EP Session – Difficult AF Management Case in 12th Asia Pacific Heart
 • Rhythm Society Scientific Session. 25th October 2019.
Show more ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ + เข้าอบรมสัมมนาต่างๆ

ผลงานทางวิชาการ

2023

 • Limprasert, S, Phu-ang A. Data Modeling Using Vital Sign Dynamics for In-hospital Mortality Classification in Patients with Acute Coronary Syndrome. Healthc Inform Res. 2023;29(2):120-131.
 • ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ. เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย (Leadless Pacemaker). RTA Med J 2023;76(2):65-73.
 • ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ. การควบคุมจังหวะหัวใจในโรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (Rhythm Control Management in Atrial Fibrillation). Journal of Medicine and Health Sciences 30 (1), 179-201.
 • ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ. นักกีฬากับเครื่องกระตุกหัวใจ (Athletes and Implantable Cardioverter-defibrillators). Royal Thai Navy Medical Journal 50 (1), 189-203.

2022

 • ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ.การดูแลกำลังพลที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (Atrial Fibrillation in the Military Personnel). Royal Thai Army Medical Journal 75 (3), 167-176.
 • Limprasert, S, Uerojanaungkul, P, Chantrarat, T. The efficacy and safety outcomes of cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure in Thailand: Phramongkutklao experience. J Arrhythmia. 2022; 38: 126–136.
 • Limcharoen S, Pongchaidecha M, Pimsi P, Limprasert S, Suphanklang J, Saelim W, Santimaleeworagun W, Boonmuang P. Do Apixaban Plasma Levels Relate to Bleeding? The Clinical Outcomes and Predictive Factors for Bleeding in Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation. Biomedicines. 2022 Aug 18;10(8):2001.
 • Thitiratamornkit, K., Limprasert, S., & Boonmuang, P. (2022). Elevated INR Following Coadministration of Warfarin with Fenofibrate: A Case Report and Review of the Literature. Chiang Mai Medical Journal, 61(1), 49–52.
 • ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ (2565). “Ventricular Arrhythmias in Normal Heart”: Common Problems in Medicine. โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. หน้า 677-691. (ISBN 978-616-8035-85-6)

2021

 • ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ. การติดเชื้ออุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าหัวใจชนิดฝังไว้ในร่างกาย (Cardiac Implantable Electronic Device Infection). RTA Med J 2021;74(2):133-150. (รางวัลที่ ๑ ประเภทบทความฟื้นวิชาในเวชสารแพทย์ทหารบก ประจำปี ๒๕๖๔)
 • Limprasert, S, Boonmuang,P., Rungprai, D., Meela, W., Sawatwong, V., Chaianan, S., and Pongprasert, R. (2021). Factors associated with bleeding outcome of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants at a tertiary hospital in Thailand. Science, Engineering and Health Studies, 15, 21050009.
 • ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ (2564). “Palpitations”: Cardinal Manifestations and Presentation of Diseases. โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. หน้า 497-509. (ISBN 978-616-422-075-1)
 • Limprasert, S, Chantrarat, T., & Uerojanaungkul, P. (2021). 12-Month Single-Procedure Outcomes after Atrial Fibrillation Catheter Ablation in Phramongkutklao Hospital: A Single-Center 10-Year Experience. Siriraj Medical Journal, 73(2), 114-120.
 • ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ (2564). “Supraventricular Tachycardia for Internist”: Primer on Medicine. โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. หน้า 769-788. (ISBN 978-616-803-578-8)

2020

 • Sakboonyarat B, Pornpongsawad C, Sangkool T, Phanmanas C, Kesonphaet N, Tangthongtawi N, Limsakul A, Assavapisitkul R, Thangthai T, Janenopparkarnjana P, Varodomvitaya P, Dachoviboon W, Laohasara J, Kruthakool N, Limprasert S, Mungthin M, Hatthachote P, Rangsin R. Trends, prevalence and associated factors of obesity among adults in a rural community in Thailand: serial cross-sectional surveys, 2012 and 2018. BMC Public Health. 2020 Jun 3;20(1):850.
 • ศราวุธ ลิ้มประเสริฐ (2563). “COVID-19 and Heart Diseases”: Emergency Medicine. โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. หน้า 227-234. (ISBN 978-616-803-564-1)

2016

 • Limprasert S, Tiyanon W. Effect of Thai military training in structural and functional cardiac adaptations. Thai Heart Journal, Vol.29, Supplement (1) January 2016.

2014

 • Limprasert S, Supasyndh O. The correlation of prealbumin and transferrin in evaluating of elderly nutritional status. Royal Thai Army Medical Journal, Vol.6, Supplement (1) November 2014.
Show more ผลงานทางวิชาการ

สมาชิกสมาคม

 • Member of The Royal College of Physicians of Thailand
 • Member of The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King
 • Member of The Thai Cardiac Electrophysiology Club
 • Member of Asia Pacific Heart Rhythm Society

เวลาออกตรวจ