Doctor photo
กลุ่มสาขา : ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

นพ. พิพัฒน์ องค์น้ำทิพย์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ. พิพัฒน์ องค์น้ำทิพย์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วุฒิบัตร
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

การศึกษาหลังปริญญา
  • Fellow in Adult HIP & Knee Reconstructive Surgery, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • การผ่าตัดข้อเข่าเทียม
  • การผ่าตัดข้อสะโพกเทียม

 

เวลาออกตรวจ

ท่านสามารถนัดหมายแพทย์ ได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-734-0000

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language