ค้นหาแพทย์

นพ. ปิยะ โตเต็มโชคชัยการ


Departments

กลุ่มสาขา

Procedure Performed

  • Hemorrhoid Surgery
  • Laparoscopic Surgery
  • Breast and Thyroid Surgery
  • Colorectal Surgery

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

June 3, 2019

ลดความทรมาน กับการรักษาริดสีดวงทวารหนัก แบบไม่เจ็บ l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

June 3, 2019

โรคที่มาพร้อมกับอาการ เจ็บทวารหนัก l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960

June 3, 2019

โรคริดสีดวงทวาร กับการรักษาที่ต้นเหตุ l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111