นพ. ประพันธ์ โกมลมาลย์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ประพันธ์ โกมลมาลย์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล

นพ. ประพันธ์ โกมลมาลย์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล

 

วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellow Trauma Orthopaedicโรงพยาบาลตำรวจ

 

สมาชิก สมาคมการแพทย์
  • สมาชิกแพทยสภา

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • Orthopaedic trauma surgery.
  • Complication of fracture and Corrective osteotomy
  • Distal Radius Fracture
  • Pelvic and Acetabulum fracture
  • Overused Activity Disease

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language