ค้นหาแพทย์

นพ. ประพันธ์ โกมลมาลย์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellow Trauma Orthopaedicโรงพยาบาลตำรวจ

สมาชิก สมาคมการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • Orthopaedic trauma surgery.
  • Complication of fracture and Corrective osteotomy
  • Distal Radius Fracture
  • Pelvic and Acetabulum fracture
  • Overused Activity Disease

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม ชั้น 1 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2222 , 2224

March 21, 2016

รักษากระดูกหักในผู้สูงอายุ โดย นพ.ประพันธ์ โกมลมาลย์