นพ. ธิติพล วนิชชานนท์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ธิติพล วนิชชานนท์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • 2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. ธิติพล วนิชชานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ – เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • 2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language