นพ. ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นพ. ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์

การศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การศึกษาหลังปริญญา
 • Royal North Shore Hospital Sydney Australia.
 • St. Vincent Hospital , Portland, USA.
 • Hoag Heart Institute Newport Beach, LA, USA. (รางวัลจาก World Heart Federation สำหรับ Visiting Fellow in Cardiac Surgery)
รางวัล
 • ได้รับรางวัล Intern ดีเด่น ประจำปี 1981-1982 โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
 • ได้รับรางวัล Young Cardiothoracic Surgeon Travel Award ประจำปี 1995 จาก Search Results
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ English Paper จาก Royal College Surgeon of Thailand “Mitral Valve Repair with Autologous Pericardium Ring: Early results from Central Hospital” ปี 1998 จาก The American College of Surgeons, The Thai Chapter
 • ได้รับรางวัล “Aortic Valve Reconstruction: Central Chest Hospital’s experience” ปี 1999 จาก The American College of Surgeons, The Thai Chapter
 • ได้รับรางวัล สลิล ฟูไท จากกระทรวงสาธารณสุข 2 ปีซ้อน
 • ได้รับรางวัลผู้ประดิษฐ์ดีเด่น จาก กระทรวงสาธารณสุข “Autologons Pericardium Ring” ปี 2000
 • ได้รับรางวัล “World Heart Federation Exchange Program Award” ปี 2001 จากสถาบัน Hoag Institute, Newport Beach ที่เมืองแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • Cardiac Valve Repair Surgery
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
 • Retrograde cardioplegia in  valvular heart surgery. The  Thai  Heart  Journal. 1995.
 • Mitral  valve  repair  :  An  early  result  from Central Chest Hospital. The Thai  Heart  Journal, 1995
 • Aortic  valve  repair :  Initial  experience  from  Central  Chest  Hospital, Asian  Cardiovascular  &  Thoracic  Annals. Vol 4,  No. 2 , 1996.
 • Report  of the  mitral  valve  anterior  leaflet  :  Early   results.  Asian Cardiovascular  &  Thoracic  Annals.  Vol. 4,  No. 4, 1996.
 • Chordal  replacement  with expanded polytetrafluoroethylene suture. Early  results. Asian Cardiovascular  &  Thoracic  Annals.Vol. 6 , No. 1,  1998.
 • Mitral  Valve  Report  with  Autologous  Pericardial  Ring  :  An Early Result. The Thai Journal of Surgery Vol.20, No.4, October – December 1999. P.129-132.
 • Aortic   Valve   Reconstruction  :  Midterm    Result  from  Central  Chest Hospital: Asian Cardiovascular  &  Thoracic  Annals  Vol.  8 No. 3,  2000.  P.  231-234.
 • Coronary  Artery Bypass  Grafting with Radial artery : Early results The  THAI   Journal  of  Surgery ;  Vol.21  No.3, 2000, P. 91 – 94
 • Mitral   Valve  Repair  with  Autologous  Pericardial  Ring. Asian Cardiovascular & Thoracic  Annals,. Vol.9 No. 1, 2001 , P. 10 – 13.
 • Chordal  Replacement  with  Polytetrafluoroethylene  Suture : Midterm  Results. Asian  Cardiovascular  & Thoracic  Annals,. Vol.9 No. 2, 2001 , P. 90 – 92.
 • Autologous  Pericardial  Valve  Conduit  for  The  Ross  Operation Asian Cardiovascular  Thoracic  Annsls  Vol. 13, No. 4, 2005,P 321-324
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ประธานมูลนิธิรักษ์หัวใจ
 • อดีตประธานกรรมการสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาชิกบอร์ด Asian Cardiovascular & Thoracic Annals
 • คณะอนุกรรมการคณะกรรมการโครงการมาตรฐานการช่วยชีวิต
 • ที่ปรึกษาสมาชิกบอร์ด Asian Society of Cardiovascular Surgery (ASCVTS)
สมาชิก สมาคมการแพทย์
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม Malaysian Association for Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • สมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกโครงการมาตรฐานการช่วยชีวิต
 • สมาชิก Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons Asia.
 • สมาชิก Society of Heart Valve Diseases
 • สมาชิก The Australasian Society of Cardiothoracic Surgery
 • สมาชิก The American Association of Thoracic Surgery (AATS)
ผลงานปัจจุบันที่ทำอยู่

การดำเนินการอบรม “Mitral Valve Repair Excellent Center” ทั่วประเทศไทย และ ต่างประเทศ ได้แก่

 1. ประเทศมาเลเซีย 6 แห่ง
 2. ประเทศอินโดนีเซีย 2 แห่ง
 3. ประเทศฟิลิปปินส์ 1 แห่ง
 4. ประเทศจีน 8 แห่ง
 5. ประเทศอินเดีย 6 แห่ง
 6. ประเทศเวียดนาม 2 แห่ง

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

คุณพ่อมีภาวะหินปูนเกาะลิ้นหัวใจและมีโรคประจำตัวอีกหลายอย่าง ไปหาหมอมา 2 ที่ ที่แรกบอกว่าถ้าคุณพ่อต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจอาจมีความเสี่ยงสูง ปล่อยไว้แบบนี้อาจจะมีอายุยืนยาวกว่าไหม รู้สึกเหมือนเราไม่มีทางเลือกเลย ส่วนที่ที่ 2 ต้องรอคิวผ่าตัดนาน 3 เดือน แต่อาการคุณพ่อรุนแรงมากรอไม่ได้ จนได้มาเจอกับ นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ ทำให้เรามีความหวังอีกครั้ง คุณหมอทวีศักดิ์วางแผนการผ่าตัดอย่างระมัดระวังและใช้ยาน้อยมากเพื่อไม่ให้กระทบต่อโรคประจำตัวอื่น ๆ หลังผ่าตัดเหมือนได้ชีวิตใหม่ของคุณพ่อกลับมา ชีวิตคุณพ่อเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น รู้สึกรักคุณหมอทวีศักดิ์มากค่ะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 5
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 5300, 5301

“ชีวิตใหม่หลังผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ”

แบ่งปันประสบการณ์ของผู้รับบริการ คุณวิรัฐ ประสบทอง
ผู้เข้ารับการ ผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ

แพทย์เจ้าของไข้ นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์
ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300, 5301

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language