นพ. ดนุภัทร รัตนวราห - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ดนุภัทร รัตนวราห

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 2011.
  • Thai board of Otolaryngology,Bangkok,Thailand , 2016.

นพ. ดนุภัทร รัตนวราห

Education & Training
  • Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 2011.
  • Thai board of Otolaryngology,Bangkok,Thailand , 2016.
Professional Expertise
  • Otolaryngology

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language