ค้นหาแพทย์

นพ. ฐชิภัทร เสรีอรุโณ


Departments

กลุ่มสาขา

Educations

2019

 • Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University

2012

 • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Chiang Mai University

Clinical interests

 • Cardiopulmonary rehabilitation
 • Neurorehabilitation
 • Musculoskeletal pain and degeneration
 • Transcranial magnetic stimulation
 • Ultrasound-guided injection
 • Diabetic foot
 • Electrodiagnosis
Show more Clinical interests

Conditions treated

 • Stroke rehabilitation
 • Traumatic brain injury
 • Spinal cord injury
 • Diabetic foot
 • Dysphagia
 • Musculoskeletal pain

Procedure performed

 • Ultrasound-guided injection
 • Trigger point injection and dry needling
 • Transcranial magnetic stimulation
 • Electrodiagnosis

Publications

2019

 • Efficacy of chest physiotherapy care map in hospitalized patients

Professional membership

 • Thai society of rehabilitation medicine
 • International society of physical and rehabilitation medicine

เวลาออกตรวจ
หุ่นยนต์กายภาพสามารถรองรับทุกระยะการฟื้นตัวทางระบบประสาท ตั้งแต่ผู้ป่วยที่อ่อนแรงมาก ทรงตัวได้น้อย ไปจนถึงผู้ที่ต้องการเพิ่มความเร็วในการเดิน ผู้ที่ต้องการกลับไปทำกิจกรรมที่ใช้ความว่องไวในการเคลื่อนไหวสูง หรือผู้ที่ต้องการกลับไปเล่นกีฬา

นักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลเวชธานีได้รับการรับรองฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจากบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์และผ่านการอบรมดูงานจากศูนย์กายภาพบำบัดมาตรฐาน

ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาด้วยโปรแกรมการรักษาที่ผ่านการออกแบบเฉพาะบุคคล และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้ป่วยระหว่างฝึก จึงส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าการกายภาพแบบเดิม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2316, 2332

August 9, 2021

หุ่นยนต์กายภาพ มิติใหม่แห่งการเคลื่อนไหว