วีดีโอสุขภาพ

วัคซีน HPV จำเป็นต่อผู้หญิงทุกคนและผู้ชายก็ฉีดได้

Share:

HPV เป็นต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูกที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย เป็นอันดับ 2 หลังมะเร็งเต้านม มีผู้ป่วยราว 10,000 ราย/ปี สาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก 90% คือการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus) ชนิดก่อมะเร็ง (Oncogenic HPV) หรือชนิดความเสี่ยงสูง (High-Risk) ซึ่งการติดเชื้อไวรัส HPV ส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อดังกล่าว แบบคงอยู่นาน (Persistent Infection) เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจ วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ คลอบคลุมสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก หูดหงอนไก่ และมะเร็งทวารหนัก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2  โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. (02) 734 – 0000 ต่อ 3200,3204