ความประทับใจของผู้รับบริการ

เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วย Stroke ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ โปรแกรมฟื้นฟู 1 เดือนเห็นผล

Share:

“จากที่เคยคิดว่าจะเดินไม่ได้ ก็สามารถกลับมาเดินได้แล้ว” โปรแกรม 1 เดือนเปลี่ยนชีวิต ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) ที่จะเข้ามาช่วยให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยดีขึ้น กลับมาพูดชัด ขยับร่างกายได้ และใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติได้อีกครั้ง

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการโปรแกรมกายภาพบำบัดแบบเข้มข้นที่ออกแบบเฉพาะบุคคล ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทาง อีกทั้ง ผู้ป่วยที่ได้รับการฝึกต่อเนื่องในระยะเวลา 1 เดือน จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน และสามารถคืนคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและคนในครอบครัวได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2316, 2332

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (67 )
  • Your Rating