ข่าวสารและบริการ

พาชมนิทรรศการแห่งความทรงจำ @Vejthani Gallery

Share:

โรงพยาบาลเวชธานีร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต 13 ตุลาคม ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมฉายาทิสลักษณ์ เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระอัจฉริยะภาพในด้านต่าง ๆ รวมถึงภาพวาดฝีพระหัตถ์

ขอเชิญทุกท่านเข้าชมได้ที่ Vejthani Gallery ชั้น 3 อาคาร A (บริเวณทางเชื่อมอาคาร King of Bones ) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566

หากท่านใดสนใจภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์ เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระอัจฉริยะภาพในด้านต่าง ๆ รวมถึงภาพวาดฝีพระหัตถ์ สามารถเลือกชมได้ที่ https://www.vejthani.com/th/product-category/gallery/
เพื่อร่วมสมทบทุนเพื่อมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาชาวชัยนาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

  1. รายได้จากการจำหน่ายภาพ โรงพยาบาลเวชธานีจะรวบรวมและนำไปสมทบทุนเข้ามูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาชาวชัยนาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
  2. การจัดส่งภาพจะจัดส่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (หลังจบนิทรรศการ)
  3. หากซื้อภาพแล้วทางโรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนในทุกกรณี
  4. ราคาภาพดังกล่าวรวมค่าดำเนินการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  5. ทางโรงพยาบาลจะออกได้เพียงใบเสร็จรับเงินของทางโรงพยาบาลเท่านั้น และจะจัดส่งไปพร้อมกับรูปภาพ
  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating