“มะเร็งปอด” จัดว่าเป็นมะเร็งอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนไทยไปเป็นจำนวนไม่น้อย เนื่องจากมะเร็งปอดในระยะแรกมักจะไม่แสดงอาการ ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่ามะเร็งปอดเกิดจากการ “สูบบุหรี่” แต่รู้หรือไม่ว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ก็เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้เช่นกัน โดยมีปัจจัยดังนี้

 1. PM2.5 หรือมลภาวะทางอากาศ
 2. อยู่กับควันเป็นเวลานาน เช่น ควันธูป
 3. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษ เช่น แร่ใยหิน เป็นเวลานาน
 4. สูดดมก๊าซกัมมันตรังสี หรือก๊าซเรดอน (Radon) เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สามารถพบได้ตามแหล่งดินและหินในธรรมชาติ
 5. โรคเกี่ยวกับปอด ผู้ที่เป็นวัณโรคปอด จะมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งปอดมากขึ้น
 6. พันธุกรรม หรือ ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งปอด

ดังนั้น ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และเข้ารับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดปริมาณรังสีน้อย (Low Dose CT Scan) ถ้าหากตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ สามารถรักษาให้หาขาดได้ แต่หากปล่อยให้ ก้อน หรือ จุด ในปอดโตขึ้น มะเร็งจะลุกลาม และยากต่อการรักษา และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Life Cancer Center
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (3 )
 • Your Rating