บทความสุขภาพ

3 สาเหตุหลักที่ทำให้เป็นโรคไตเรื้อรัง

Share:

ตามธรรมชาติของร่างกาย อวัยวะจะเริ่มเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้น ไตก็เช่นกันโดยการจะทำงานลดลงเฉลี่ยปีละ 1% แต่เมื่อไหร่ที่เกิดความผิดปกติก็จะทำให้ไตเสื่อมลงเร็วกว่าปกติ หากการทำงานของไตลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 60 เป็นเวลานานเกิน 3 เดือน ทางการแพทย์จะเรียกว่าภาวะไตวายเรื้อรัง แต่ถ้าการทำงานของไตลดลงอย่างรวดเร็วหรือหยุดการทำงานทันที ทางการแพทย์เรียกว่าไตวายเฉียบพลัน โดยโรคไตเรื้อรังสามารถเกิดได้จาก 3 สาเหตุหลักดังต่อไปนี้

  1. กรรมพันธุ์หรือความผิดปกติแต่กำเนิด โดยเฉพาะทารกแรกคลอดที่น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งไตจะทำงานน้อยกว่าทารกปกติทั่วไป รวมถึงเด็กที่ไตผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
  2. โรคประจำตัว โดยโรคหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังตามมาคือเบาหวานและความดันโลหิตสูง นอกจากนี้คือนิ่วในไต ไตอักเสบ เกาต์ รวมถึงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำ ๆ
  3. ยาและสารเคมี เช่น ยาปฏิชีวนะบางชนิด ยาแก้ปวดในกลุ่ม NSAIDS

การตรวจร่างกายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะช่วยประเมินคุณภาพการทำงานของไตได้ เพราะหากตรวจเจอโรคเร็วแพทย์จะสามารถวางแผนการรักษาหรือชะลอการเสื่อมของไตได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 3.6 stars
    3.6 / 5 (5 )
  • Your Rating