ความประทับใจของผู้รับบริการ

ลิ้นหัวใจรั่ว ซ่อมได้ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300, 5301

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating