บทความสุขภาพ

เตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ เพื่อผลที่แม่นยำ

Share:

การตรวจสุขภาพ เป็นหนึ่งในวิธีคัดกรองโรคและป้องกันการลุกลามของโรคร้ายแรงต่าง ๆ เพราะยิ่งตรวจพบโรคได้เร็วเท่าไร โอกาสในการรักษาให้หายขาดก็มีมากขึ้นเท่านั้น ที่สำคัญการรักษาในระยะเริ่มต้นจะไม่ซับซ้อน ความเจ็บปวดและค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่าในระยะลุกลามหรือร้ายแรง ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และควรเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำยิ่งขึ้น 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ควรเตรียมความพร้อมดังนี้

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพโดยทั่วๆ ไป

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง หากนอนหลับไม่เพียงจะส่งผลต่อความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ
 • งดดื่มน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง แต่สามารถจิบน้ำเปล่าได้
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการดื่มได้ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ หรือเลื่อนวันตรวจสุขภาพออกไปเพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ
 • ไม่จำเป็นต้องหยุดยาที่รับประทานเป็นประจำ และดื่มน้ำเปล่าได้ไม่เกิน 1 แก้ว แต่ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ารับประทานยาอะไรอยู่บ้าง ยกเว้นยาโรคเบาหวานที่ต้องงดก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • ผู้หญิงไม่ควรตรวจสุขภาพช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 1 สัปดาห์ เพราะจะมีเลือดปนในปัสสาวะและทำให้การแปลผลคาดเคลื่อน
 • การเอกซเรย์ ต้องไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือเสี่ยงตั้งครรภ์ หากมีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ต้องไม่อยู่ในช่วงที่มีประจำเดือน หรือก่อนมีประจำเดือน 7 วัน

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลเวชธานี

 1. ลงทะเบียนและเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ความเสี่ยง หรือวัตถุประสงค์ โดยโรงพยาบาลเวชธานีมีแพ็กเกจการตรวจสุขภาพที่หลากหลายตามความเสี่ยงและตามช่วงวัยต่างๆ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคร้ายแรง รวมถึงการตรวจสุขภาพของนักบินและลูกเรือ
 2. รับ Tag ข้อมือ QR Code หน้าศูนย์ตรวจสุขภาพ
 3. เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี โดยใช้ QR code ที่ได้รับ สแกนผ่านประตูเข้าศูนย์ตรวจสุขภาพ
 4. เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้ โดยมีชุดที่ถูกต้องตามประเพณี และตามหลักศาสนา ซึ่งสามารถใช้ QR code สแกนเปิด – ปิด Locker เก็บของได้ โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม
 5. เข้ารับการตรวจตามโปรแกรม โดยสามารถตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสุขภาพได้ตลอดเวลาด้วยการสแกน QR Code
 6. รับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้ หลังสิ้นสุดกระบวนการตรวจที่ต้องงดอาหาร โดยครัวของทางโรงพยาบาลเวชธานีได้รับการรับรองฮาลาล

ระหว่างที่รอการตรวจสุขภาพ ทางโรงพยาบาลเวชธานีมีบริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยให้บริการนวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ และฝ่าเท้า เป็นการเพิ่มความผ่อนคลายและคลายกังวล

ผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเวชธานี สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734-0000 ต่อ 1111 , 1130 เปิดทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00 – 17.00 น.