บทความสุขภาพ

ไอแบบไหน เสี่ยงเป็นโควิด

Share:

อาการไอ เจ็บคอ เป็นอาการทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ รวมถึงโควิด-19 ด้วยเช่นกัน แล้วจะแยกอาการไอทั่วไป กับ อาการไอที่เกิดจากโควิด-19ได้อย่างไร

อาการไอทั่วไป ที่ไม่ใช่อาการของโควิด-19 คือ ไอแบบมีเสมหะ โดยจะมีเมือกเหนียว ๆ ออกมาพร้อมกับตอนไอ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ

 • โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ภูมิแพ้ หรือโรคหืด
 • สูบบุหรี่ ดื่มเหล้าเป็นประจำ
 • อยู่ในที่เย็นหรือที่ชื้นเป็นประจำ หรือเข้าฤดูหนาวอากาศเย็นลง
 • การระคายเคือง หรือ ติดเชื้อเรื้อรังบริเวณลำคอ
 • โรคหลอดลมอักเสบ
 • ปอดบวม หรือปอดอักเสบ
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • ไซนัสอักเสบ

ส่วนอาการไอของโรคโควิด19

ที่พบได้นั่นคือ “ไอแห้ง” ลักษณะคือไม่มีน้ำลาย ไม่มีเสมหะ อาจมีอาการไอรุนแรงมากขึ้นในเวลากลางคืน เวลาไอจะรู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอ รู้สึกคันหรือระคายคอ อาจมีเสียงแหบบ้าง และอยากกลืนน้ำลายบ่อย ๆ

ดังนั้น ถ้ามีอาการไอในลักษณะไอแห้ง ร่วมกับมีอาการผิดอื่น ๆ เช่น มีไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

 • Readers Rating
 • Rated 3.4 stars
  3.4 / 5 (53 )
 • Your Rating