บทความสุขภาพ

4 COVID-19 กลายพันธุ์ ที่ทั่วโลกกังวลใจ

Share:

COVID-19 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม หรือที่เรียกว่าเชื้อกลายพันธุ์ ในปัจจุบันองค์การอนามัยโรคพบว่ามีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ถึง 12 สายพันธุ์ และอาจมีการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นอีกเหมือนกับการระบาดของเชื้อไวรัสอื่นๆ และทาง WHO ได้มีการจัดกลุ่มเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล ได้แก่ เดลตา, อัลฟา, แกมมา, เบตา โดยมีต้นกำเนิดความน่ากังวลได้ดังนี้  

 • 🇬🇧 สายพันธุ์อัลฟา (Alpha) ตรวจพบครั้งแรกในสหราชอาณาจักร
 • ความน่ากังวล : เป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม
 • 🇿🇦 สายพันธุ์เบตา (Beta) ตรวจพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้
  ความน่ากังวล : อาจทำให้เกิดอาการป่วยหรือเสียชีวิตได้มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม
 • 🇮🇳 สายพันธุ์เดลตา (Delta) ตรวจพบครั้งแรกในอินเดีย
 • ความน่ากังวล : เป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม และปัจจุบันพบว่าระบาดมากในประเทศไทย
 • 🇧🇷 สายพันธุ์แกมมา (Gamma) ตรวจพบครั้งแรกในบราซิล
  ความน่ากังวล : เป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม และประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันของวัคซีนในการป้องกันต่อสายพันธุ์นี้ลดลง

แต่อย่างไรข้อมูลเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ละสายพันธุ์ผู้เชี่ยวชาญประเทศต่างๆ หรือองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและหาทางป้องกันไวรัสทุกสายพันธุ์  ซึ่งทางที่ช่วยป้องกันตัวเองและคนรอบข้างได้ นั่นคือ ใส่หน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยสบู่ และแอลกอฮอลล์ทุกครั้งที่สัมผัส, หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก ปาก, เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี

โทร. 02-734-0000 ต่อ 2200

 • Readers Rating
 • Rated 3.9 stars
  3.9 / 5 (8 )
 • Your Rating