บทความสุขภาพ

ริดสีดวงเช็กให้ชัวร์ด้วย 5 วิธี

Share:

โรคริดสีดวงทวาร เกิดจากเส้นเลือดฝอยโป่งพอง จนเกิดก้อนเนื้อบวมบริเวณปากทวารหนัก สามารถแบ่งความรุนแรงของอาการออกเป็น 4 ระยะ ซึ่งโรคริดสีดวงทวาร นี้มีสาเหตุจากการกินอาหารที่มีกากใยน้อย ดื่มน้ำน้อย ไม่ออกกำลังกาย รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น เล่นมือถือหรืออ่านหนังสือขณะขับถ่าย เบ่งอุจจาระรุนแรงบ่อย หากยังไม่ปรับพฤติกรรม อาจทำให้เส้นเลือดฝอยโป่งพองมากขึ้นได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว โรคริดสีดวงทวารมักจะเกิดกับคนในช่วงอายุ 40 – 60 ปีขึ้นไป เป็นได้ทั้งชายและหญิงสำหรับการตรวจวินิจฉัยว่าอาการที่เป็นอยู่ คือโรคริดสีดวงหรือไม่ แพทย์จะมีวิธีตรวจ 5 วิธีดังนี้

  • ตรวจขอบทวารหนัก โดยปกติอาจจะเห็นริดสีดวงทวารหนักยื่นออกมา
  • ตรวจทวารหนักด้วยมือ ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยแยกแยะทวารหนักออกจากโรคอื่นๆ ที่มีอาการคล้ายกับโรคริดสีดวงทวารหนัก โดยเฉพาะก้อนเนื้อ หรือแผลบริเวณทวารหนัก
  • ตรวจด้วยการส่องดูทวารหนัก ด้วยอุปกรณ์ Proctoscope เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมาก และพบว่ามีประวัติขับถ่ายผิดปกติเรื้อรัง
  • ตรวจด้วยการส่องดูลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ด้วยกล้อง Colonoscope
  • ส่งตรวจด้วยสวนสี X-ray ลำไส้ใหญ่ Barium enema แพทย์จะใช้วิธีนี้ต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการไม่ชัดเจน หรือ มีอาการโรคอื่นร่วมด้วย รวมทั้งใช้ตรวจในผู้ป่วยสูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating