เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ช่วงนี้ลูกน้อยจำเป็นต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน แต่ก็ยังมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อจากผู้ใหญ่ได้ ซึ่งเชื้อไวรัส COVID-19 ในเด็ก ทำให้มีอาการป่วยคล้ายคลึงกับเชื้อโรคทางเดินหายใจอื่นๆ รวมถึงไวรัส RSV ด้วย

เมื่อเด็กติดเชื้อไวรัส จะทำให้เกิดอาการป่วย เช่น ไข้ ตัวร้อน อ่อนเพลีย และมีการอักเสบในทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จาม ไอ เจ็บคอรวมทั้งอาจลุกลามไปถึงทางเดินหายใจส่วนล่าง ส่งผลให้หลอดลมอักเสบ ปอดบวม หรืออาจรุนแรงจนมีภาวะหายใจล้มเหลวได้ ในบางคนก็อาจมีอาการอาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลวร่วมด้วยได้

ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะพบว่าเด็กมีอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตจาก COVID-19 น้อยกว่าผู้ใหญ่ก็ตาม แต่ก็ไม่ควรชะล่าใจ ซึ่งเราสามารถดูแลเด็กๆ ให้ห่างไกลจาก COVID-19 ได้ดังนี้  

  • ผู้ใหญ่ในบ้านรวมทั้งเด็กเอง ควรงดออกไปในที่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ป่วย COVID-19
  • ถ้าผู้ใหญ่หรือเด็กจำเป็นต้องออกจากบ้าน จะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
  • งดใช้ภาชนะ และของใช้ส่วนตัวร่วมกัน
  • สอนให้เด็กรู้จักดูแลตัวเอง ไม่สัมผัสตา  จมูก ปาก หรือควรล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง
  • รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด
  • สอนให้เด็กรู้จักกับ COVID-19
  • Readers Rating
  • No Rating Yet!
  • Your Rating