บทความสุขภาพ

ลดปัจจัยเสี่ยงเลี่ยง “หัวใจเต้นผิดจังหวะ”

Share:

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือชนิดเต้นเร็วและเต้นช้ากว่าปกติ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ลิ้นหัวใจรั่ว ,ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ความเครียด รวมถึงการรับประทานยาหรือได้รับสารบางชนิด เช่น ยาแอมเฟตามีน กาเฟอีน เป็นต้น

ซึ่งภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจป้องกันไม่ได้ แต่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ ด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้ง ความเครียด บุหรี่ แอลกอฮอล์ และ เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน พร้อมกับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และที่สำคัญควรตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูความแข็งแรงและการทำงานของหัวใจให้เป็นปกติ

นพ.ปริวัตร เพ็งแก้ว
อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เฉพาะทางด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 5300

  • Readers Rating
  • Rated 4.5 stars
    4.5 / 5 (3 )
  • Your Rating