บทความสุขภาพ

เป็นแผลในปาก อาจเสี่ยง วัณโรค ?

Share:

วัณโรค

วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส สามารถติดต่อกันได้จากการสูดเอาละอองอากาศขนาดเล็กจากการจามหรือไอของผู้ติดเชื้อวัณโรคเข้าไป การติดเชื้อนี้ทำให้มักทำให้เกิดพยาธิสภาพขึ้นที่ปอด แต่สามารถพบพยาธิสภาพที่บริเวณอื่นๆ ในร่างกาย รวมทั้งสามารถพบรอยโรคในช่องปากได้เช่นกัน

วัณโรค ในช่องปากเป็นอย่างไร?

วัณโรคในช่องปากนั้นพบได้น้อย สามารถพบได้หลายตำแหน่ง ได้แก่ ลิ้น เพดานปาก ริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม เหงือก พื้นช่องปาก เป็นต้น รอยโรคในช่องปากที่พบอาจมีสาเหตุมาจากวัณโรคปฐมภูมิ (ผู้ที่ได้รับเชื้อเป็นครั้งแรก) หรือเกิดจากการลุกลามของวัณโรคโดยมักแพร่กระจายมาจากปอด สำหรับรอยโรค มักพบลักษณะเป็นแผลเดี่ยวที่ไม่มีอาการเจ็บ ร่วมกับมีต่อมน้ำเหลืองโต โดยจะพบได้ในคนอายุน้อย ในขณะที่รอยโรคที่เกิดจากการแพร่กระจายของวัณโรคมาจากปอดนั้น มักพบเป็นแผลเดี่ยว ขอบแข็ง รูปร่างไม่เรียบ มีอาการเจ็บ โดยชนิดนี้มักพบในวัยกลางคนและผู้สูงอายุและมีโอกาสพบได้มากกว่ารอยโรคที่เกิดจากวัณโรคปฐมภูมิ ลักษณะทางคลินิกของวัณโรคในช่องปาก ไม่มีลักษณะจำเพาะ อาจพบได้หลายแบบ เช่น เป็นแผล เป็นก้อนนูนหรือเป็นตุ่มเล็กได้เช่นกัน

การให้การวินิจฉัยและการรักษา

วัณโรคในช่องปาก อาจมีลักษณะคล้ายคลึงกับโรคในช่องปากอื่นๆ ได้ หากสงสัยสามารถทำการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยา รวมทั้งย้อมด้วยสีย้อมทนกรดเพื่อตรวจหาเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค

อย่างไรก็ตามเนื่องจากวัณโรคในช่องปาก มักพบจากการแพร่กระจายของโรคมาจากปอด การซักประวัติ การตรวจร่างกายผู้ป่วยและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยแพทย์ จะทำให้การวินิจฉัยโรคสามารถทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป โดยแนวทางการรักษาวัณโรคในช่องปาก คือ การรักษาด้วยยาหลายชนิดร่วมกัน โดยเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาวัณโรคทางระบบ อาการในช่องปากก็จะหายไปได้ในที่สุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 3000 , 3001

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating