บทความสุขภาพ

งูสวัดอันตรายถึงชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน แต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

Share:

โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ (Varicella Zoster Virus: VZV) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคสุกใส โดยหากเชื้อไวรัสกระจายไปทั่วร่างกายจะทำให้เป็นโรคสุกใส แต่ถ้าไวรัสเข้าไปตามเส้นประสาทส่วนปลายจะทำให้เป็นโรคงูสวัด

อาการของโรคงูสวัด

  • เริ่มแรกเป็นลักษณะผื่นแดง หรือตุ่มเนื้อเล็ก ๆ ขึ้นเป็นกลุ่มบริเวณผิวหนังฝั่งใดฝั่งหนึ่งของร่างกายตามแนวเส้นประสาท (ซึ่งน้อยคนที่จะขึ้นทั้ง 2 ฝั่ง) แล้วต่อมากลายเป็นตุ่มน้ำใส
  • คัน ปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังที่ติดเชื้อ

โรคงูสวัดมักเกิดในผู้สูงอายุ ยิ่งอายุมากยิ่งมีความเสี่ยงสูงเพราะภูมิต้านลดลง แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยวัคซีนสามารถลดโอกาสการเกิดโรคได้ประมาณร้อยละ 51 และสามารถช่วยลดอาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นงูสวัดได้ประมาณร้อยละ 67

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 4.3 stars
    4.3 / 5 (4 )
  • Your Rating