บทความสุขภาพ

สูงวัยหายห่วงด้วย วัคซีนปอดอักเสบ

Share:

โรค ปอดอักเสบ สามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรค โรคปอดอักเสบเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumoniae สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสละอองฝอยจากการไอหรือการจาม โรคปอดอักเสบสามารถป้องกันด้วยการฉีดนิวโมคอคคัลวัคซีน หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอ แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ ควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

ใครบ้างมีความเสี่ยงในการติดโรคปอดอักเสบ?

 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้ป่วยทุกอายุที่มีปัญหาสุขภาพ หรือโรคประจำตัวเรื้อรังเช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด โรคตับ หรือโรคไต 
 • ผู้ป่วยทุกอายุที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคเอชไอวี โรคมะเร็ง 
 • ผู้ป่วยทุกอายุที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
 • ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นโรคหอบหืดเรื้อรัง
 • บุคคลต่อไปนี้ไม่ควรได้รับนิวโมคอคคัลวัคซีน
 • ผู้ที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบในครั้งก่อน
 • ผู้ที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

 • Readers Rating
 • Rated 4.8 stars
  4.8 / 5 (3 )
 • Your Rating