บทความสุขภาพ

พ่นควัน บุหรี่ … ก็แพร่ COVID-19

Share:

การสูบบุหรี่ นอกจากผู้สูบจะได้รับสารนิโคติน รวมถึงสารอื่น ๆ ที่ทำลายสุขภาพแล้ว ควันบุหรี่ที่พ่นออกมายังทำลายสุขภาพของผู้รับควันด้วยเช่นกัน แต่ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ควันบุหรี่ยังสามารถแพร่เชื้อ COVID-19 ไปสู่ผู้อื่นได้อีกด้วย

หากผู้ติดเชื้อ COVID-19 พ่นควันหรือละอองไอของบุหรี่ออกมา จะทำให้สารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย เสมหะ และแบคทีเรีย ปนออกมา นั่นหมายความว่ามีเชื้อ COVID-19 ปนออกมากับสารคัดหลั่งด้วย

  • บุหรี่ ทั่วไป จะมีสารคัดหลั่งปนออกมากับควันหรือละอองไอ ฟุ้งกระจายอยู่บนอากาศไกล 1-2 เมตร
  • บุหรี่ ไฟฟ้า จะมีสารคัดหลั่งปนออกมากับควันหรือละอองไอ ฟุ้งกระจายอยู่บนอากาศไกลเกิน 2 เมตร เนื่องจากมีละอองน้ำมากกว่าบุหรี่ทั่วไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (5 )
  • Your Rating