บทความสุขภาพ

แพทย์แนะวิธีรับมือ COVID-19 สวมหน้ากากอนามัย-ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันได้

Share:

เป็นที่วิตกกังวลของหลาย ๆ คน สำหรับโรคปอดอักเสบจาก COVID-19 โดยเฉพาะผู้ที่ความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสผู้ป่วย COVID-19 การเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ

นายแพทย์ประยุทธ อังกูรไกรวิชญ์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลเวชธานี เปิดเผยว่า COVID-19 เป็นไวรัสในกลุ่มโคโรนาเช่นเดียวกับเมอร์ส (MERS) และซาร์ส (SARS) ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจและมีความรุนแรงของโรคสูง

โดย COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูง ทำให้ปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ คือคนที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบจาก COVID-19 โดยต้องเฝ้าระวังภายใน 14 วัน หากพบว่ามีอาการทางด้านการติดเชื้อ เช่น มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางด้านระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเร็ว หอบเหนื่อย ก็ให้สงสัยว่าอาจจะได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าว ควรพบแพทย์ทันที

ตามรายงานระบุว่า COVID-19 สามารถระบาดจากคนสู่คนได้โดยทางไอ จาม น้ำมูก เสมหะ ดังนั้นทุกคนควรต้องเฝ้าระวัง ซึ่งนายแพทย์ประยุทธแนะนำว่า ให้ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อนและใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ รวมถึงไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น แต่หากคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น อายุเยอะ เป็นมะเร็ง รวมถึงคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น เบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เพราะหากได้รับเชื้ออาจมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปได้

ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกัน COVID-19 ทำได้เพียงรักษาผู้ป่วยตามอาการที่เป็น เช่น หากมีไข้สูงก็เช็ดตัวหรือให้ยาลดไข้ หากมีอาการปอดบวมก็เฝ้าระวังการติดเชื้อแบคทีเรียและภาวะการหายใจล้มเหลว เป็นต้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 4.7 stars
    4.7 / 5 (6 )
  • Your Rating