บทความสุขภาพ

Invisalign คืออะไร?

Share:

 
Invisalign คือเทคโนโลยีการจัดฟันแบบใหม่โดยใช้เครื่องมือแบบใส(clear aligner) ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการเคลื่อนฟันโดยเครื่องมือแบบใสนี้จะช่วยจัดการเรียงตัวของฟันโดยไม่จำเป็นต้องติดเครื่องมือในช่องปาก
 

Invisalign เหมาะกับใคร?

Invisalign เหมาะกับผู้ที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่ต้องการติดเครื่องมือในช่องปากหรือไม่สะดวกที่จะพบทันตแพทย์ทุกเดือนในการเปลี่ยนเครื่องมือ
 

ข้อดีของ Invisalign

  1. ไม่ต้องติดเครื่องมือในช่องปาก
  2. ทำความสะอาดง่าย
  3. ลดการละคายเคืองเนื้อเยื่อในช่องปากจากเหล็กจัดฟัน
  4. สามารถเห็นผลการรักษาเบื้องต้นได้ตั้งแต่เริ่มจัดฟันด้วยเทคโนโลยี CLINCHECK
  5. ลดจำนวนครั้งในการพบทันตแพทย์

การจัดฟันในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทั้งนี้ควรพบทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ทันตกรรม และรากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 3000 , 3004

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating