บทความสุขภาพ

อุปกรณ์อุดฟัน ทำนานแล้ว ต้องเปลี่ยนไหม ?

Share:

จำเป็นหรือไม่ถ้าหากมีการอุดอมัลกัมแล้วต้อง #เปลี่ยนวัสดุอุด ?

จากการศึกษาและงานวิจัยปัจจุบันพบว่า

ไม่จำเป็น ” เนื่องจากปรอทที่ออกมาจากอมัลกัมมีน้อยมาก จนไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่า “ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่พบว่าอมัลกัมที่ใช้อุดฟัน เป็นอันตรายกับร่างกาย”

แม้ว่าในปัจจุบันความนิยมในการใช้อมัลกัมลดลงอย่างมาก แต่เป็นผลมาจากเรื่องของความสวยงาม ไม่ใช่พิษปรอท
และถึงแม้ในหลายประเทศมีการงดใช้อมัลกัมก็เนื่องจากเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่พิษจากปรอทเช่นเดียวกัน

จึงไม่แนะนำให้รื้อเปลี่ยนวัสดุอมัลกัมที่ยังดีอยู่ เพราะการรื้อทำให้ได้รับปรอทที่ไม่จำเป็นมากกว่า โดยหากมีความจำเป็นต้องรื้อวัสดุอุดอมัลกัม (จากวัสดุอุดเดิมไม่ดี / ทันตแพทย์เห็นสมควรจำเป็นต้องรื้อ / แพทย์ให้คำแนะนำรื้อตามขอเสนอแนะในการรักษาโรคทางระบบ เช่น กรณีมีผื่นแพ้ที่ผิวหนังตามคำแนะนำของแพทย์ผิวหนัง , ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่แพทย์เห็นสมควรต้องรื้อวัสดุอุดอมัลกัม , ผู้ที่รับการรักษา anti-aging)

👨 ‍⚕️ควรรับการรื้อวัสดุอุดอมัลกัมภายใต้การดูแลของทันตแพทย์และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกันพิษจากไอปรอทขณะรื้อค่ะ

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
🏥 ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม
📞 โทร. 02-734-0000 ต่อ 3000

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating