บทความสุขภาพ

ทำไมต้อง ‘ ขูด หินปูน ‘ ?

Share:

  • หินปูน คือคราบแบคทีเรียที่สะสมจนแข็ง เกาะแน่นบริเวณรอยต่อของเหงือกและฟัน
  • หินปูนตามซอกฟันหรือคอฟัน เป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นปาก
  • หินปูนเป็นสาเหตุของโรคปริทันต์ หรือโรคเหงือกอักเสบ
  • คราบหินปูนสะสม จนเหงือกอักเสบ อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น หากสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ แทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือด

ทั้งนี้ เราสามารถดูแลความสะอาดช่องปากและฟัน ด้วยการแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้คราบจุลินทรีย์สะสมจนกลายเป็นหินปูน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะดูแลทำความสะอาดช่องปากและฟันเป็นประจำแล้ว แต่เราอาจไม่สามารถทำความสะอาดคราบหินปูนด้วยตนเองได้อย่างทั่วถึง จึงควรตรวจสุขภาพช่องปากทุกปี กรณีมีหินปูน ควรรับการขูดหินปูนโดยทันตแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี ป้องกันการเกิดโรคเหงือก และลดการสูญเสียฟันในอนาคต


โรงพยาบาลเวชธานี ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสต์ และ ศูนย์รากฟันเทียม
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3000

  • Readers Rating
  • Rated 4.2 stars
    4.2 / 5 (3 )
  • Your Rating