บทความสุขภาพ

โรคเกาต์ รักษาให้หายได้หรือไม่?

Share:

เกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากระดับกรดยูริกในเลือดสูง สาเหตุสําคัญมาจากกรรมพันธุ์ อายุที่มากขึ้น และการ ทํางานของไตลดลง แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิด และการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก

การรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น ยอดผัก สัตว์ปีก เนื้อแดง เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล อาจจะไม่ใช่ สาเหตุที่ทําให้กรดยูริกในเลือดสูงโดยตรง แต่จะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้โรคเกาต์กําเริบ เกิดข้ออักเสบได้

ผู้ป่วยที่มีอาการบ่งชี้ว่าสงสัยโรคเกาต์ คือ

  • ข้ออักเสบ ปวด บวม แดง ร้อน เป็นๆ หายๆ พบบ่อยที่นิ้วโป้งเท้า หลังเท้า ข้อเท้า และข้อเข่า
  • แต่ละครั้งจะมีอาการอยู่ในช่วงไม่กี่วันจนถึงสัปดาห์แล้วหายเองได้ แต่หากได้รับประทานยาแก้ปวด ลดอาการ อักเสบ หรือยาเม็ดโคลชิซีน ก็จะช่วยให้หายเร็วขึ้น
  • ในผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคเกาต์มานาน ยูริกจะเกิดการตกตะกอนเป็นผลึกยูเรตแล้วสะสมจนเป็นปุ่มก้อนโทฟั สใน บริเวณเท้า ตาตุ่ม มือ ข้อศอก และใบหู

การรักษาหลักที่สําคัญที่สุด คือ

การรับประทานยาเพื่อลดระดับกรดยูริก ให้อยู่น้อยกว่า 5.0-6.0 มก./ดล. ซึ่งหากผู้ป่วยรับประทานยาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องจนคุมระดับกรดยูริกได้ดีจะช่วยให้โรคเกาต์สงบอาการข้ออักเสบจะหาย ไป และปุ่มก้อนโทฟั สอาจจะค่อยๆ ละลายและขนาดเล็กลงได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating