ฝังรากฟันเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การฝังรากฟันเทียม ” เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป เป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการใช้งานรากฟันเทียมใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากกว่าการบูรณะโดยฟันเทียมชนิดอื่น แต่อย่างไรก็ตามการฝังรากฟันเทียมนั้น จำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพื่อฝังส่วนรากฟันเทียมลงไปในกระดูกเพื่อทดแทนรากฟันที่สูญเสียไป ซึ่งย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญบริเวณขากรรไกรได้

ทั้งนี้ในบริเวณขากรรไกร มีอวัยวะสำคัญที่ส่งผลต่อการฝังรากฟันเทียม ได้แก่โพรงอากาศไซนัส เส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณขากรรไกรข้างล่าง และรากฟันข้างเคียง เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ป่วยสูญเสียฟันเป็นระยะเวลานาน กระดูกรองรับฟันเกิดการละลายตัวไปมาก ทำให้ผ่าตัดฝังรากฟันเทียมมีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเหล่านี้ได้มากขึ้น

เทคโนโลยีกับบทบาทในการฝังรากฟันเทียม

ถือเป็นโชคดีที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์ในวงการทันตกรรม มีการพัฒนาอย่างรุดหน้า มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยกำหนดตำแหน่งในการฝังรากฟันเทียม จากการศึกษาพบว่า ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งรากฟันเทียมที่ฝังโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์นั้น เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 0.7-1 มิลลิเมตร ถือเป็นความผิดพลาดที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการฝังรากฟันเทียมแบบปกติด้วยมือเปล่า

นอกจากนี้ โปรแกรมที่ใช้วางแผนการฝังรากฟันเทียมนั้น เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยทันตแพทย์วางแผนในการผ่าตัด เช่น สามารถประเมินปริมาณกระดูกในตำแหน่งที่จะฝังรากฟันเทียมได้ รวมถึงสามารถกำหนดตำแหน่งอวัยวะสำคัญรอบตำแหน่งรากฟันเทียมได้ล่วงหน้าก่อนทำการผ่าตัด

รากฟันเทียมด้วยระบบคอม

ขั้นตอนการฝังรากฟันเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 • ทันตแพทย์เฉพาะทาง ประเมินตำแหน่งที่จะฝังรากฟันเทียมโดยการตรวจในช่องปาก
 • ทันตแพทย์จะบันทึกลักษณะภายในช่องปากด้วยเครื่อง Intraoral Scanner เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ
 • ภาพเอกซเรย์สามมิติของผู้ป่วย จะถูกนำมาประกอบการวางแผนการรักษา
 • ทันตแพทย์จะผ่าตัดฝังรากฟันเทียม โดยมีระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวางแผนล่วงหน้า และกำหนดตำแหน่งรากฟันเทียมไว้อย่างแม่นยำ

ข้อดีของการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 • ป้องกันการเกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญบริเวณรอบ ๆ รากฟันเทียม
 • ลดระยะเวลาผ่าตัดและฝังรากฟันเทียม ส่งผลให้อาการบาดเจ็บหลังผ่าตัดลดลง การฟื้นฟูและการหายของแผลดีขึ้น
 • รากฟันเทียมฝังอยู่ในตำเเหน่งที่ถูกต้อง ทำให้การบูรณะครอบฟันบนรากฟันเทียมมีประสิทธิภาพเเละมีความสวยงาม
 • ทันตแพทย์และผู้ป่วยสามารถเห็นภาพเเละตำเเหน่งของรากเทียมล่วงหน้า สามารถสื่อสารเเละวางแผนการรักษาได้เข้าใจตรงกัน

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการฝังรากฟันเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ของทันตแพทย์เฉพาะทางในการวางแผนการรักษา รวมถึงความชำนาญในการใช้โปรแกรมนั้น ๆ อีกด้วยDoctor

 • Readers Rating
 • Rated 4.8 stars
  4.8 / 5 (7 )
 • Your Rating